Skapa eget program

Vi uppmuntrar våra medlemmar att komma med egna programidéer och presentera dessa för klubben.

Medlem som bjuder oss på ett program ska honoreras. I sådana fall har vi hittills bjudit på måltiden. Nu går vi ett steg vidare. Den medlem som presenterar ett program kommer vi dessutom att ”förse med en gottepåse som det skramlar om” (Eriks ord).

Vill du hålla ett program eller har du förslag på ett intressant namn? Kontakta oss här. Externa programhållare kommer vi givetvis att fortsätta med.