Bli medlem

Vanligen introduceras en ny medlem (som förutsättes vara intresserad av jazz) genom att någon, som redan är medlem, inbjuder vederbörande som gäst till ett möte. Om gästen sedan önskar bli medlem så kontaktas Lars-Holger Nilsson, som är klubbens sekreterare. Du når honom på 0703 38 95 63 eller via kontaktsidan. Det går också bra att kontakta honom på det möte man gästar.

Medlemsavgiften är 200 kr.. Betalning kan ske kontant eller genom inbetalning till klubbens konto hos SEB med nr 5651 0070170. I rutan på avin där det står ”Meddelande till betalningsmottagaren” skall då skrivas namnet på den som betalar, annars vet vi inte var pengarna kommer ifrån. Du kan också betala kontant vid våra möten.

En förutsättning för att du ska få e-post och andra meddelanden från oss är att du kontaktar Lars-Holger om/när du byter e-postadress, bostadsadress, telefonnummer etc.