2014-10-13 Smoke Rings under 40 år

Oktoberprogrammet står Frans Sjöström för. Frans är känd bassaxofonist både i Sverige och ute i världen och syns ofta i olika konstellationer i jazzlivet. Det som är extra intressant för oss i High Society är att han också var producent för Leif Anderssons legendariska radioprogram ”Smoke Rings” de sista 15 åren. Klubben hedrades också i många år av att ha Leif som medlem. Frans kallar sitt program: ”Smoke Rings under 40 år”.

”Smoke Rings” sändes från den 12 september 1960 till den 14 november 1999. Då var det SR:s dittills längsta programserie med 1786 sändningar vilket slog Sven Jerrings program ”Barnens brevlåda” med ett program. Leif avled endast ett par dagar efter att hans sista program hade sänts. Efter Leifs bortgång lades programmet ner men ersattes mellan åren 2002 och 2007 av ”Stardust” som presenterades av Frans. ”Stardust” var ett program i Leifs anda men kunde även innehålla jazz av senare tid än dit Leif sträckte sig.

Ledsagat av swing-and-sweet- music, berättar Frans om sina minnen från tiden med Leif. Trots sin amerikanska stil besökte Leif USA endast vid ett tillfälle, nämligen under en månad 1988 och då med Frans som ressällskap. Leif lär dock ha varit lite besviken på vad han då fick se och höra. Den fantastiska jazzeran från 1900-talets första hälft var ju över, många av de berömda klubbarna var stängda och de riktigt stora namnen inom jazzen var antingen borta eller sjöng på sista versen.

Vi ser alla fram emot detta unika tillfälle att få lite mer kunskaper om vår vän Leif blandat med den musik som vi alla uppskattar och som en gång lade grunden till vår klubb med sin nu aktningsvärda ålder av 72 år!