2014-11-10 Café Society – the wrong place for the right people

Vännen Curt Borgenstam ställer alltid troget upp och förnöjer oss med intressanta och njutbara program. Vad novemberprogrammet kommer att handla om vill han inte berätta och rubriken på programmet:”Café Society – the wrong place for the right people” ger inte heller någon direkt ledning. Jag har emellertid mina aningar men håller dem för mig själv, tids nog får vi vetskap.