2015-02-09 When you’re smiling

Februariprogrammet hålls av Lars-Holger Nilsson, numera knuten till HS både i Malmö och Vellinge. Det blir tydligen mer och mer vanligt med kryptiska namn på programmen, Lars-Holger har nämligen döpt sitt till: ”When you´re smiling” och det låter ju i alla fall positivt. Efter ett försök att förtydliga det hela för mig har Lars-Holger talat om att det blir ”blandade karameller” vilket gör mig ännu mer förvirrad. Känner jag Lars Holger rätt så blir det i alla fall bra!