2021-09-15 Lars Holger Nilsson: Jazznostalgi

Nypremiären för High Society inleds av vår utmärkte sekreterare Lars Holger Nilsson och han presenterar sitt program enligt följande:

Vilken sorts musik lyssnade man till 1942 när High Society bildades? Vem var de som startade klubben? Lite om dessa samt andra intressanta personer som varit medlemmar eller föredragshållare. Det blir musik som spelats in före 1942 alltså bara dixie- och swingmusik.

Lars Holger kallar sitt program Jazznostalgi.