2015-11-09 Björn Thorell

Vår Broder Björn Thorell kallar sitt program Something Old, Something New och lovar jazz från när och fjärran. Björn har ofta spetsat sina program med svängig musik från lite udda trakter så vi får höra vad han bjuder på den här gången.