2014-02-10 ”Internationella Plock från Skivhyllan”

Näste man ut är Björn Thorell som brukar bjuda på intressant jazz från skilda delar av världen. Så också den här gången. Björn låter oss höra svängig musik från bland annat Amerika, Asien, Tyskland och Italien. Björn kallar sitt program: ”Internationella Plock från Skivhyllan”.