2018-11-12: En musikalisk resa med koppling till jazzens värld

Nya medlemmar är vi alltid tacksamma att få och här har vi en som dessutom nu debuterar som föredragshållare, nämligen Ulf Bergdahl. Han är en globetrotter och har gjort ett program med jazz som anknyter till de ställen han besökt i Sverige och ute i världen. Han kallar sitt program En musikalisk resa med koppling till jazzens värld.