2016-01-11 Sten Ekegren: A Portrait of Duke Ellington and his Men

Filmtime!

Dags igen för Sten Ekegren att visa jazz live. Föremålet för dagens visning är Duke Ellington som vi får se i olika konstellationer från skilda tidsepoker. Noterbart är att Ellington försökte undvika ordet ”jazz” för sin musik utan föredrog i stället att kalla den ”Black or American Music”.

Sten kallar sitt program: A Portrait of Duke Ellington and his Men och oavsett vad man kallar hans musik så har vi verkligen något att se fram emot.