2017-01-09 Sten Ekegren ”Selected Magic Moments on TV”

Filmtime!

Vår regissör Sten Ekegren lyser upp i mörkret och visar jazz live på duken med både sång och musik.

Han kallar sitt program: Selected Magic Moments on TV och han bjuder på ett antal fina jazzartister i urval.