2017-12-11 Erik Ekegren ”Geniala solister”

Traditionen bjuder att vår ordförande Erik Ekegren håller höstsäsongens sista program och Erik kallar detta kort och gott för: ”Geniala solister”.