2017-11-13 Nisse O Månsson ”Lite swing o sånt med mannen bakom visparna”

Nu får vi möta en bagarpojke som nästan höll på att bli konditor, nämligen Nisse O. Månsson. Hans föräldrar drev fram till en bit in på 60-talet tre konditorier i Malmö och Nisses bana tycktes vara utstakad – men ödet ville annorlunda. Han utbildade sig istället till ingenjör och fick sitt första jobb som dataprogrammerare. Inte nöjd med detta läste han så småningom till både pedagog och läkare.

Parallellt med detta hade han emellertid ytterligare ett intresse, vilket väcktes när han som elvaåring fick se en film med Gene Krupa. Han bestämde sig då för att spela trummor, köpte ett par vispar och lät faderns konditori stå för resten av instrumentet, nämligen tomma tårtkartonger, modell större. Efterhand inköptes riktiga grejer för lånade pengar.

Trumkarriären startade i Coling´s Traditional Jazzmen och har fortsatt i ett antal olika konstellationer och på de flesta av Malmös estrader. Swing ligger honom närmast om hjärtat och bandet som gäller nu är Swing After Work som framträder på olika scener i Malmö.

Musiken som kommer att spelas blir ganska varierad med allt från traditionell jazz från olika delar av världen till modernare varianter, framförda av såväl storband som mindre grupper. Exempel på artister som med stor sannolikhet kommer att dyka upp är Louis Armstrong, Fats Waller, Duke Ellington och Benny Goodman samt en del andra favoriter vars identitet kommer att avslöjas först under själva aftonen. Nisse kallar sitt program: ”Lite swing o så´nt med mannen bakom visparna”.