2018-01-08: Musik, musiker och minnen från Sacramento Jazz Jubilee

Broder Bengt Ahlcrona är en välkänd multimusiker med vibrafon som huvudinstrument. I årets första program skall han berätta om världens största Jazzfestival, nämligen ”Sacramento Music Festival”. Sacramento är beläget i centrala delen av Kalifornien och är huvudstad i delstaten. Festivalen pågår i fyra dagar i anslutning till ”Memorial Day” som infaller den sista måndagen i maj.

Klockan 10 – 01 spelas det jazz på 70 scener i staden med tusentals musiker från hela världen, företrädesvis USA och England. Musiken är en blandning av traditionell jazz, swing, blues, ragtime, gospel och även en del modernare varianter. Bengt har varit där åtta gånger och därvid även hoppat in vid olika tillfällen och spelat piano i olika sättningar. Det låter spännande och han har lovat att vi skall få höra mycket musik från denna smältdegel av jazz. Bengt kallar sitt program Musik, musiker och minnen från Sacramento Jazz Jubilee, som en del av festivalen kallas.