2023-05-10 Bengt Ahlcrona Musik jag gärna lyssnar till

Bengt Ahlcrona avslutar vårprogrammet med ”Musik jag gärna lyssnar till”.

Det blir ett kollage av musik från olika stilarter och tidsepoker.