2024-02-14 Thomas Barkstedt: Ett jazzliv – Minnen – Möten – Musik

Det blir en liten betraktelse över hur jazzen kom in i mitt liv.

Ett urval minnen och möten får styra musikurvalet fram till den musik jag lyssnar på idag.