2012-02-13 ”En odyssé med altsaxen”

Denna gång är huvudpersonen altsaxen med sin eleganta och romantiska, men även mustiga, ton. Det blir en kväll tillsammans med de allra främsta utövarna. Ulf Malmsten har döpt sitt program till: ”En odyssé med altsaxen”.

Altsaxen är ett av de 14 instrument i saxofonfamiljen som den franske instrumentmakaren Adolphe Sax tog patent på 1846. Bortsett från bl a vissa förbättringar i mekanismen, tillkomsten av några klaffar samt en viss förändring av klockstycket, ser saxofonerna inom jazzen idag ut som de som Sax skapade för 165 år sedan.