2012-03-12 ”Europa runt”

Med kort varsel tvangs Hans Ranert att ställa in det planerade programmet om sin fars, Bengt Ranert, favoritmusik inom storbandsjazzen. Vi hoppas att Hans har tillfälle att ge oss programmet längre fram. Bengt Ranert grundade och ledde High Society i nära nog en mansålder!

I stället fick vi lyssna till Björn Thorell, en vinddriven stockholmare, som dock 1985 insåg ostkustens fortlöpande förfall och flyttade till Malmö. Björn gick 1993 med i ”ursprungliga” High Society, men bytte år 2000 till ”HS South” i Höllviken där han fortfarande är medlem.

Björn kallar sitt program: ”Europa runt”, i vilket han gör nedslag i form av jazziga besök i ett antal länder. Det mesta av jazzen i våra program anknyter av naturliga skäl vanligtvis till USA. Genom sin jazziga europaresa visade Björn att det finns massor av njutbara toner att ta till sig på hemmaplan i Europa.

Än en gång stort tack till Björn för hans snabba inhopp.