2017-10-09 Ulf Malmsten ”Great Big Band Evening”

Månadens föredragshållare är Ulf Malmsten, en i den allt mindre skaran av bröder som alltid ställer upp och förnöjer oss med trevliga program. Han kallar detta för: ”Great Big Band Evening”och vill presentera det enligt följande: ”Det blir inte Count, Duke, Artie, Tommy, Stan, Woody eller Les, för dem har vi hört så många gånger under årens lopp. Det finns ju fler Big Band leaders och arrangörer, som till exempel Herb, Louis, 2x Buddy, Marty, Si, Buck, och Van, som är ytterst hörvärda. Kom själva och bilda er egen uppfattning. Garanterat helsvängigt!