2023-02-08 Olle Krantz Glimtar från ett rikt jazzliv

Till februarimötet har Olle Krantz valt vår egen klarinettvirtuos Putte Wickman med rubriken:

Glimtar från ett rikt jazzliv.