Jazzen i Helsingborg

Jazzen i Helsingborg från kapitel 15, s 193-208 ur Arne Berglund et consortes bok
”Mätteslurkarnas gyllene tidsålder”, Helsingborg: Albe Media, 2016, där författaren och några av hans 42 ”medberättare” ger en livlig bild av stadens jazzliv.