2012-12-10 ”Dixieland at it’s best”

Årets sista möte leddes traditionsenligt av vår ordförande Erik Ekegren. Erik hade döpt sitt program till ”Dixieland at it´s best”. 

Den vanligaste förklaringen till ordet ”dixieland” är att det härstammar från en tiodollarsedel som bland annat en bank i New Orleans gav ut i början av 1800-talet. På ena sidan var tryckt ”DIX” och sydstaterna blev härav kallade för ”land of dixies” eller ”dixieland”. DIX betyder just 10 på franska. Fransmännen anlade New Orleans 1718 och innehade staden till 1762 då den övergick till Spanien. 1802 överläts den åter till fransmännen men 1803 sålde Napoleon Louisiana, inklusive New Orleans, till Förenta Staterna.

Som den goda pedagog Erik är, var programmet upplagt som frågesport. Då skärps sinnet. Äran står på spel. Det gällde att para ihop 20 låtar med lika många orkestrar. Erik hade blandat ”korten” väl. Bland våra medlemmar finns flera ytterst kunniga. Men det var avancerad frågesport. Den bäste kom upp i nio rätta kombinationer – om jag minns rätt. Nedan följer spellistan – i den version som behövdes för samtliga rätt.

2012-12-10 Dixieland at it´s best

Så återstår årets sista möte 12-12-10 med ett program som ordföranden Erik kallat: ”Dixieland at it´s best.” Erik har låtit ana att det blir en form av frågesport varför penna bör medtagas. Papper erhålles vid mötet.

När det gäller beteckningar på jazzen som benämns ”Dixieland”, New Orleans”, ”Traditional och ”Classic” flyter dessa ofta ihop och det kan vara svårt att få fram några mer exakta definitioner för var och en av stilarterna. Utan att göra något försök att här reda ut begreppen kan dock sägas att en av tolkningarna av ”Dixieland” är att man menar den jazz som spelades av vita band i USA på 1915 – 1920-talet. Musiken var naturligtvis mycket influerad av svart musik och sättningen var oftast: kornett (trumpet), trombon, klarinett, piano och trummor.  Kornetten spelade lead och i avsaknad av bas fick pianot och trummorna stå för rytmen.

Den orkester som framförallt förknippas med ”Dixieland” är ”Original Dixieland Jazz Band” bestående av fem unga vita musiker från New Orleans. Bandet spelade 1916 i Chicago men flyttade 1917 till New York där det snabbt blev mycket populärt. Där blev man också det första jazzbandet att spela in grammofonskivor vilket ytterligare spred deras popularitet. Det mest kända namnet i orkestern var bandets ledare, kornettisten Nick LaRocca, och en stor beundrare av hans kornettspel var Bix Beiderbecke. 1925 lades bandet ner och 1936 försökte man sig på en revival som dock blev kortvarig och utan större framgång.

Keep Swinging!

Esbjörn