2023-09-13 Ulf Forsberg Povel Ramel och jazzen

Ramel Ramel behöver ju ingen närmare presentation. I mitt program har jag försökt koncentrera mig kring hans jazzigare sidor med inspelningar från 1942 till 2000.

Povel var ju sprungen ur jazzen och hans musikaliska koncept vilar på en solig grund av synkoperad rytm och improvisatoriska infall. Redan i hans allra första skivinspelningar omgav han sig med goda jazzmusiker, bl.a. en blott 17-årig Arne Domnérus, som gjorde sin skivdebut med Povel. Jag utformade programmet 2022 till 100-årsminnet avans födelse och presenterade det då i Tomelilla Jazzklubb.

Nu år 2023 har Lasse Åbergs staty av honom avtäckts utanför Cirkus på Djurgården i Stockholm och då kan det väl passa att även aktualisera programmet på nytt.

Povel gick bort den 5 juni 2007 och dagen därpå kunde följande välformulerade betraktelse läsas i DN:

I tystnaden och friden
en kväll i juni månad
gick en man ur tiden.
Tiden står förvånad.
Genierna går bort.
Skorna något trängre.
Tidens flykt är kort.
Underbart är längre.