2014-12-08 ABC i jazz

Traditionsenligt är det vår ordförande Erik Ekegren som står för decemberprogrammet. Erik kallar det lite kryptiskt för ”ABC i jazz”. Det blir blandade jazziga godbitar i viss bokstavsordning för vilken Erik redogör närmare vid mötet. Det blir ingen frågesport men gissningar är tillåtna då vad som spelas inte avslöjas förrän efter varje låt.

2014-11-10 Café Society – the wrong place for the right people

Vännen Curt Borgenstam ställer alltid troget upp och förnöjer oss med intressanta och njutbara program. Vad novemberprogrammet kommer att handla om vill han inte berätta och rubriken på programmet:”Café Society – the wrong place for the right people” ger inte heller någon direkt ledning. Jag har emellertid mina aningar men håller dem för mig själv, tids nog får vi vetskap.

2014-10-13 Smoke Rings under 40 år

Oktoberprogrammet står Frans Sjöström för. Frans är känd bassaxofonist både i Sverige och ute i världen och syns ofta i olika konstellationer i jazzlivet. Det som är extra intressant för oss i High Society är att han också var producent för Leif Anderssons legendariska radioprogram ”Smoke Rings” de sista 15 åren. Klubben hedrades också i många år av att ha Leif som medlem. Frans kallar sitt program: ”Smoke Rings under 40 år”.

”Smoke Rings” sändes från den 12 september 1960 till den 14 november 1999. Då var det SR:s dittills längsta programserie med 1786 sändningar vilket slog Sven Jerrings program ”Barnens brevlåda” med ett program. Leif avled endast ett par dagar efter att hans sista program hade sänts. Efter Leifs bortgång lades programmet ner men ersattes mellan åren 2002 och 2007 av ”Stardust” som presenterades av Frans. ”Stardust” var ett program i Leifs anda men kunde även innehålla jazz av senare tid än dit Leif sträckte sig.

Ledsagat av swing-and-sweet- music, berättar Frans om sina minnen från tiden med Leif. Trots sin amerikanska stil besökte Leif USA endast vid ett tillfälle, nämligen under en månad 1988 och då med Frans som ressällskap. Leif lär dock ha varit lite besviken på vad han då fick se och höra. Den fantastiska jazzeran från 1900-talets första hälft var ju över, många av de berömda klubbarna var stängda och de riktigt stora namnen inom jazzen var antingen borta eller sjöng på sista versen.

Vi ser alla fram emot detta unika tillfälle att få lite mer kunskaper om vår vän Leif blandat med den musik som vi alla uppskattar och som en gång lade grunden till vår klubb med sin nu aktningsvärda ålder av 72 år!

2014-09-08 Fars favoriter

Först ut i höst blir Hans Ranert, son till vår vördade grundare Bengt Ranert. Hans tog efter Bengts bortgång hand om ett antal skivor och donerade resten till Musikhögskolan i Malmö. Han kommer att från sin samling spela musik för oss som han vet att Bengt uppskattade och kallar sitt program: ”Fars favoriter”.

Vi som varit i klubben lite längre tid känner redan till mycket av vad Bengt tyckte om, som till exempel Duke Ellington, Jimmie Lunceford, Billie Holiday, Count Basie och Erroll Garner – det bästa är gott nog. Därutöver skall det bli intressant att få höra vad som mer gladde Bengt, kanske vi får höra någon hemlig favorit som blir avslöjad först nu.