2017-02-13 Björn Elsässer ”A Night with Lady Day”

För februariprogrammet står Björn Elsässer, pensionerad universitetslektor och passionerad jazzfantast sedan 1940-talet.

Björn var för tio år sedan med om att starta en programserie i Lund för seniorer kallad ”Jazzen anfaller” som har blivit en succé och där det både hålls föredrag om jazz och det ibland framförs levande musik. Man håller sig främst inom spannet mellan tidig New Orleansjazz och 50-talets bebopbaserade musik.

Björn skall berätta om Billie Holiday och kallar sitt program: A Night with Lady Day.